Tajweed Explained
Tajweed Made Easy!

Blog Post

Muqaddamah: Rāst, Seedho Rāsto

Read the original article in English.

Hijri Sanat 1444 ni pehli raat ek meethi azaan si shuru thai jene Al Sayyidul Ajal Shehzada Husain Bhaisaheb Burhanuddin Saheb DM yeh rāst na maqām ma adaa kidi. Aa maqām nu naam, Rāst, ek Farsi kalemo chhe jeni maana “seedha rasta” ni chhe. Em natijo kari sakai chhe ke apna nawa waras ne Imam Husain AS ni zikr si shuru karwu, yej seedho rasto chhe.

Courtyard of al-Jami al-Azhar, Cairo

Aa saal Tajweed Explained na maqalao ma A’immat Fatimiyeen AS na zamaan ma aney asr-e-jadeed ma Misr ma Qur’an-e-Majeed ni tilawat ni tareekh na baara ma waato thaase. Asr-e-jadeed ma bil-khusoos Misr na mashhoor qariyo ni zikr thaase. Tajweed na misri tarz nu apni qawm si gehro ta’alluq chhe je paachal na thora warso ma ubhri ne nazar aayu chhe.

Mahad al-Zahra, Aljamea tus Saifiyah ye aa saal Tajweed Musabaqat na chohta edition ne murattab kido chhe. Shawq raakhnarao https://tajweed.mahadalquran.com/ par jai ne mazeed tafaaseel haasil kari sake chhe.


A’immat Fatimiyeen AS na Misr ma Uloomul Qur’an wastey Ehtemaam

Misr ma A’immat Fatimiyeen AS na zamaan si Qur’an-e-Majeed ni tilawat aney qira’at wastey ehtemaam thaatu aayu chhe. A’immat Fatimiyeen AS Qur’ani taleem wastey tamam asbaab muhayya karta hata. Mamluki mu’arrikh Ibn Taghribirdi likhe chhe ke Hijri Sanat 400 ma Imam Hakim AS ye baaz amwaal ne Qur’an-e-Majeed ni tilawat karnaarao na wazifa wastey mukhassas kida. Al-Maqrizi je ye A’immat Fatimiyeen AS ni bastat si potani kitaabo ma zikr kidi chhe, likhe chhe ke Hijri Sanat 403 ma Imami Qasr si saat sandooqo ne Jame Ateeq lai jawa ma aawi. Aa sandooqo ma ek hazaar basso ne newu (1290) mushaf hata je ra’iyat na logo wastey tayyaar karwa ma aaya hata. Ibn Abd al-Zahir likhe chhe ke Hijri Sanat 406 ma Imam Hakim AS ye state budget ma si 71733 Fatimi dinar har saal wastey mukhassas kida je Qahera na ulama, qurra and azaan denarao na darmyaan taqseem karwa wastey hata. Fatimi zaman ma Warsh ‘an Nafi ni riwayat Misr ma ghani mashhoor thai.

Qahera ma Qurra’ ul-Qur’an no Manzelo

Ahd-e-Fatimi na awakhir zaman na ek mu’arrikh Ibn al-Tuwayr likhe chhe ke A’immat Fatimiyeen AS ni hazrat ma hamesha Qurra’ haazir rehta hata. Aa sagla ne Hazrat Sharifa na Qurra si olakhwa ma awtu hatu. Aa makhsoos Qurra ni ginti 10 ya ehna si thori zyada, zaroorat mutabiq rehti. Ye sagla ni khidmat ghani numaya rehti. Te su, ke koi bhi waq’eo thai, ehna wastey munasib ayat chuni ne tarb na saathey Imam AS ni janaab ma tajweedan tilawat karwani rehti. Ek waaq’ea ni zikr mu’arrikheen kare chhe ke jiware Maulana Badr al Jamali RA Imam Mustansir AS na farmaan mutabiq vazarat na mansab ni tawalli wastey aney fitnat ni aag ne bujhawa wastey Qahera tashreef laya toh baaz Qaari ye aa ayat ni tilawat kidi ke:

ولقد نصركم الله ببدر

(Aney Allah Ta’aala ye aapne Badr wadleek yaari aapi)

Aaj nu Zaman

Some of the famous contemporary Egyptian Qur’anic reciters

Aaj na zamaan ma Misr si ghana mashhoor qurra nu burooz thayu chhe. Baaz na naamo aa misal chhe:

Shaikh Mahmoud Khalil al-Husary, Shaikh Mohammed Siddiq al-Minshawi, Shaikh Mustafa Ismail aney Shaikh Abdul Basit.


Aa saal Ashara Mubaraka na dawraan apan sagla ne Shehzada Husain Bhaisaheb Burhanuddin Saheb DM na meetha awaz ma Qur’an-e-Majeed ni tilawat sunwu naseeb thaase. Ye tilawato ni tafseel Tajweed Explained aap lag pohnchawse, InshaAllah. Te saath, Tajweed Explained ma ek nawo section bhi introduce thaase. Aap sagla aa blog ne visit karta rahiye aney qablal waqt waaz mubarak ma haazir thata rahiye.

9 Comments
 • […] Aa maqala no tarjumo Lisanuddawat ma mawjood chhe. […]

  • Khuzema Saifee 11:57 pm 29/07/2022 Reply

   Hamey aapna efforts ni taqdeer kariye chhe.

   • Shabbir m. Akbar ali 3:57 am 30/07/2022 Reply

    Ghanu fine jazakal kahi khairanj

 • Sh Juzer Godhrawala 11:54 pm 29/07/2022 Reply

  Thank you for going extra mile and providing LD script… Enjoyed reading…

 • Sk Mustafa 6:09 am 30/07/2022 Reply

  Shukran jazeelan, ummeed chhe aa waras nahna farzando bhi ziyada faido lai sakse language barrier hati jawa si.

 • Tasneem sh adv 9:03 pm 30/07/2022 Reply

  Shukran Taha bhai.My teacher forever

 • Maryam Engineer 11:15 pm 30/07/2022 Reply

  Jazakalla kher

 • Sakina Huzaifa 12:40 am 31/07/2022 Reply

  JazakAllah Khair! Ke je Moumineen koi sabab si physically Moula T.U.S sath ashara ma na hazir thai saka ehna wasty aa beesh qeemat khazana chy 🙏🏻

 • Maryam Engineer 10:34 pm 31/07/2022 Reply

  V. Informative

Write a comment